Решавање поплаки

-

Рекламирање

 

Член 24 - член 31 од Законот за заштита на потрошувачите на Република Северна Македонија, (Сл. Весник на Р.М бр.38/04 од 17.06.2004. год.) ги дефинира начинот, условите и постапката за решавање на поплаки на купувачи/потрошувачи поради непочитување на продажбата на производи/услуги преку страницата www.opposite-fashion.mk, како и остварување на праватo на купувачите/потрошувачите на приговор. Барањето за рекламирање може да се поднесе по пошта на следната адреса: Булевар Киро Глигоров, бр.7, канцеларија бр.2, општина Гази Баба, 1000 Скопје.

При поднесување на Барањето за рекламирање, купувачот/потрошувачот е должен да:

Валидноста на барањето за рекламирање ја утврдува надлежна комисија.

Одговор на барањето за рекламирање ќе биде испратен до потрошувачот во рок од седум (7) работни дена, од денот на приемот.

Производот што го враќате, мора да се врати исклучиво преку курирската служба ИH ПОШТА РАДЕСКИ..

Спомената курирска служба можете да ја контактирате на контакт телефон +389 78 498 403 во работните денови од 09:00 - 17:30h, и да се договорите околу презвемањето на пакетот. Пакетот се испраќа со назнака ОППОСИТЕ ДООЕЛ на адреса: Скопје, ТЦ East Gate, Беласица бр.2, лок. К1. 89. и на број: +389 71 364 661.

За сите дополнителни информации, на располагање Ви е нашиот Кориснички центар на број 070 538 488.


Оди на почеток на страницата
>